Walter Koemig

It certainly
was a pleasure

(
Twas me 'n waar genoegen)